Bài 44: Rươu etylic

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 118

Giải trang 118 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 44

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9.Trong số các chất sau: CH3-CH3,CH3-CH2OH,C6H6,CH3-O-CH3....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Có ba ống nghiệm : Ống 1 đựng rượu etylic;...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o,18o, 12o.....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 119 VBT hoá 9. Số lít rượu 900 cần phải lấy để pha được 9 lít rượu 400 là....

Xem lời giải