Bài 53: Protein

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 134

Giải trang 134 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 53

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt bằng sợi tơ tằm....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 VBT hoá 9. Có ba dung dịch không màu gồm dd hồ tinh bột, dd saccarozo, lòng trắng trứng.....

Xem lời giải