Bài 53: Protein

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 134

Giải trang 134 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 53

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt bằng sợi tơ tằm....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 VBT hoá 9. Có ba dung dịch không màu gồm dd hồ tinh bột, dd saccarozo, lòng trắng trứng.....

Xem lời giải