Bài 2: Một số oxit quan trọng (Canxi oxit: CaO)

Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 7

Giải trang 7 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 9. Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ?....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 9. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.....

Xem lời giải

Câu 3* phần bài tập học theo SGK – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 9 VBT hoá 9. 200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 9 VBT hoá 9. Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Sản xuất vôi sống CaO bằng cách nung đá vôi....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Hãy thực hiện các thí nghiệm để loại bỏ tạp chất ra khỏi hỗn hợp sau....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Câu 3 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Khối lượng Ca(OH)2 sản xuất được từ 112kg CaO tác dụng với H2O là...

Xem lời giải