Bài 28: Các oxit của cacbon

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 82

Giải trang 82 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO với:...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp: ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Có hỗn hợp hai khí CO và CO2. Nêu phương pháp hoá học...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 9. Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 9. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 84 VBT hoá 9. Không nên ủ lò than trong phòng kín. Hãy giải thích và ...

Xem lời giải