Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Bình chọn:
4.4 trên 51 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 9. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 9. Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? Không có phản ứng ?....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 9. Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 9. ....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 9. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối....

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 9. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong....

Xem lời giải

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 67 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 67 VBT hoá 9. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 67 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 67,68 VBT hoá 9. Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo ra 17,22 gam kết tủa...

Xem lời giảiHỏi bài