Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 9. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :....

Đề bài

Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lấy 2 kim loại bất kì ví dụ như Fe, Cu, Al, Na...

b) tương tự a

c) Lấy các kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa

d) Điều kiện xảy ra phản ứng là phải kim loại tác dụng phải đứng trước kim loại trong dung dịch muối ( và phải là từ Mg trở về sau kim loại mới có tính chất này)

Lời giải chi tiết

Viết 2 phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau:

a) Kim loại t/d với oxi tạo thành oxit bazo:

     4Na + O\( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Na2O

     2Cu + O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2CuO

b) Kim loại t/d với phi kim tạo thành muối:

     2Fe + 3Cl2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)2FeCl3

     2Al + 3S  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2S3

c) Kim loại t/d với dd axit tạo thành muối và giải phóng khí hidro:

     Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

     Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

d) Kim loại t/d với dd muối tạo thành muối và kim loại mới:

     Fe + CuSO4 → Cu↓  + FeSO4

     Cu + 2AgN03  → 2Ag + Cu(NO3)2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí