Bài 50: Glucozo

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 129

Giải trang 129 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 50

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Khi lên men glucozơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 130 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 139 VBT hoá 9. Tính khối lượng Ag tạo ra khi cho 3,6 gam glucozo tác dụng hết với AgNO3 trong dd NH3...

Xem lời giải