Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp ....

Đề bài

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3.

b) axit axetic CH3 – COOH làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với Na2CO3 nhưng không có phản ứng tráng bạc, còn dd glucozơ không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng với Na2CO3 nhưng có phản ứng tráng bạc. Vì vậy có thể chọn thuốc thử là dd AgNO3 trong NH3, quỳ tím hoặc Na2CO3

Lời giải chi tiết

a) Phân biệt glucozo và rượu etylic bằng  AgNO3 trong dung dịch NH3.

Cách tiến hành: Cho dung dịch NH3 vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 cho đến khi kết tủa tạo thành tan hết thành dung dịch (gọi là thuốc thử)

Sau đó cho mẫu thử của từng chất lần lượt vào dd thuốc thử nói trên và đun nóng.

Nếu có Ag tạo thành thì mẫu thử cho vào dd glucozơ, không phản ứng là dd rượu etylic.

PTHH: C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag + C6H12O7                                      

b) Phân biệt glucozo và axit axetic bằng quỳ tím 

Cách tiến hành: Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ => chứa axit axetic

Dung dịch nào quỳ tím không chuyển màu => dd glucozo 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí