Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 130 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 139 VBT hoá 9. Tính khối lượng Ag tạo ra khi cho 3,6 gam glucozo tác dụng hết với AgNO3 trong dd NH3...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính khối lượng Ag tạo ra khi cho 3,6 gam glucozo tác dụng hết với AgNO3 trong dd NH3

Phương pháp giải:

Ta có: nAg = 2nglucozo

Lời giải chi tiết:

nglucozo = 3,6: 180 = 0,02 mol

nAg = 2nglucozo = 0,04 mol => mAg = 0,04. 108 = 4,32 gam

Câu 2

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C hoặc D để xác định công thức của A

     A. C2H6O         B. C2H4          C. C6H12O6         D. CH4

Phương pháp giải:

+) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mA+moxi =mCO2+mH2O

+) Xác định thành phần các nguyên tố có trong A

+) Tìm công thức của A

Lời giải chi tiết:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mA+moxi =mCO2+mH2O =>mA = 26,4+ 10,8 – 19,2 = 18 gam

nC=nCO2 = 26,4:44= 0,6 mol => mC = 0,6. 12 = 7,2 gam

nH=2nH2O = 2. (10,8: 18)= 1,2 mol => mH = 1,2. 1 = 1,2 gam

mC+mH = 1,2+ 7,2 = 8,4< m=> Trong A có chứa nguyên tố oxi.

mO = 18 – 8,4 = 9,6 gam => nO = 0,6 mol

Gọi công thức của A là CxHyOz

Ta có: x:y:z = nC:nH:nO = 0,6: 1,2: 0,6 = 6:12:6

Vậy A là C6H12O6

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.