Bài 7: Tính chất hóa học của bazo

Bình chọn:
4.5 trên 100 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 23

Giải trang 23 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 23 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 23 VBT hoá 9. Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất để kiềm để minh họa.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 23 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 23 VBT hoá 9. Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào a) Tác dụng được với với dung dịch HCl...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 9. Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO,_ H2O. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ.....

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 9. Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 VBT hoá 9. 1. Cho sơ đồ phản ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O...

Xem chi tiết