Bài 34: Sơ lược về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 100

Giải trang 100 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 34

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Axit axetic có công thức C2H4O2....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 101 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 101 VBT hoá 9. Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ A ...

Xem lời giải