Bài 18: Nhôm

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 51

Giải trang 51 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 18

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ?....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Thành phần hoá học chính của đất sét là :....

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 9. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và ...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 Vở bài tập hoá 9

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau:...

Xem lời giải