Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 Vở bài tập hoá 9


Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau:

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về tính chất hóa học của nhôm Tại đây

Lời giải chi tiết:

(1) \(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)

(2) Al2O+ 6HCl → 2AlCl+ 3H2O

(3) AlCl+ 3NaOH → Al(OH) 3  + NaCl 

(4) \(2Al{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\)  

(5) \(2Al + 3S\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{S_3}\)

(6) Al2S+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2S

(7) Al2(SO4)+ 3Ba(OH)2 → 3BaSO+ 2Al(OH)3 

(8) \(2A{l_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 4Al + 3{O_2}\)

(9) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)+ 3H2

(10) Al2(SO4)+ 3BaCl2→ 3BaSO4 + 2AlCl3

(11) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(12) \(2Al{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

Câu 2

Hòa tan 4, 5 gam hợp kim nhôm – magie trong dung dịch H2SO4 loãng, dư có 5,04 lít khí hidro bay ra (đktc).

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính thành phần % các kim loại trong hợp kim.

Phương pháp giải:

+) Gọi số mol nhôm và magie lần lượt là x, y (mol)

+) Tính số mol H2

+) Viết phương trình phản ứng

+) Lập và giải hệ phương trình

+) Tính thành phần % các kim loại

Lời giải chi tiết:

a)  Các phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Số mol khí bay ra = 5,04: 22,4 = 0,225 mol

Phương trình hóa học:    

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Đặt số mol Al = x mol thì số gam Al = 27x gam

       số mol Mg = y mol thì số gam Mg = 24y gam

Ta có phương trình (1): 27x + 24y = 4,5 gam

Theo phương trình hóa học: số mol khí bay ra = 1,5x mol và mol

Ta có phương trình (2): 1,5x + y = 0,225 mol

Giải hệ phương trình cho x = 0,1 mol hay Al = 2,7 gam

Và y = 0,075 mol hay  mMg = 1,8 gam

% m Al = (2,7: 4,5).100%= 60%

% m Mg = (1,8: 4,5).100%= 40%

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18: Nhôm

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài