Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 101 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 112

Giải trang 112 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 40

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Chọn những câu đúng trong các câu sau : a) Dầu mỏ là một đơn chất....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :a) Phun nước vào ngọn lửa....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 .....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 VBT hoá 9. Hãy sắp xếp các sản phẩm tách ra từ dầu mỏ gồm xăng, dầu mazut, dầu hỏa ...

Xem lời giải