Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 VBT hoá 9. Hãy sắp xếp các sản phẩm tách ra từ dầu mỏ gồm xăng, dầu mazut, dầu hỏa ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy sắp xếp các sản phẩm tách ra từ dầu mỏ gồm xăng, dầu mazut, dầu hỏa theo trật tự tăng dần khả năng bay hơi.

Lời giải chi tiết:

Trật tự tăng dần khả năng bay hơi là: dầu mazut, dầu hỏa, xăng

Câu 2

Đốt cháy hoàn toàn 10g hỗn hợp hidrocacbon thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2.

Giá trị của m là:

A. 44 gam  B. 48,4 gam   C. 30,8 gam   D. 30 gam

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : m hidrocacbon = mC + mH

Lời giải chi tiết:

nH2O = 14,4 : 18 = 0,8 mol => mH = 0,8. 2 . 1 = 1,6 gam

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : m hidrocacbon = mC + mH

=> mC =  m hidrocacbon -  mH = 10 – 1,6 = 8,4 gam => nC =8,4: 12 = 0,7 mol

nCO2 = nC = 0,7 => mCO2 = 0,7. 44 = 30,8 

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí