Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 102 VBT hoá 9. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng:...

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 102 VBT hoá 9. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :CH3Br, CH4O,...

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H8, C5H10.

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9.

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam ....

Xem chi tiết

Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 103 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 VBT hoá 9.

Xem chi tiếtHỏi bài