Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 85

Giải trang 85 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu .....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 87 VBT hoá 9. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 87 VBT hoá 9. Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt ....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 87 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 87 VBT hoá 9. Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau đây: CaCO3 → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3...

Xem lời giải