Bài 10: Một số muối quan trọng

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 32

Giải trang 32 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 10

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl. Hãy cho biết...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 VBT hoá 9. Từ những chất: Cu(OH)2, CuCl2, Cu, CuSO4, hãy chọn những chất có muối quan hệ với nhau để thành hai dãy biến đổi hóa học.....

Xem lời giải