Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 Vở bài tập hoá 9


Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 VBT hoá 9. Từ những chất: Cu(OH)2, CuCl2, Cu, CuSO4, hãy chọn những chất có muối quan hệ với nhau để thành hai dãy biến đổi hóa học.....

Đề bài

Từ những chất: Cu(OH)2, CuCl2, Cu, CuSO4, hãy chọn những chất có muối quan hệ với nhau để thành hai dãy biến đổi hóa học.

Lời giải chi tiết

- Dãy biến đổi hóa học thứ nhất:

\(Cu\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\)

Các phương trình hóa học:

(1) \(Cu{\rm{ }} + {\rm{ }}C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuC{l_2}\)

(2) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2+ NaCl

(3) Cu(OH)2+ H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

(4) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2

- Dãy biến đổi hóa học thứ hai:

\(CuS{O_4}\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow Cu\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\)

Các phương trình hóa học:

(1) CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

(2)\(Cu{\rm{ }} + {\rm{ }}C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuC{l_2}\)

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2+ NaCl

(4) Cu(OH)2+ HCl → CuCl2 + H2O

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10: Một số muối quan trọng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài