Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bình chọn:
4.8 trên 122 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 21 VBT hoá 9. Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O,CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 21 VBT hoá 9. Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng a) phản ứng hóa hợp ? Viết phương trình hóa học....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 21 VBT hoá 9. Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí SO2 và CO2....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 22 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 22 VBT hoá 9. Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric?....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 22 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 22 VBT hoá 9. Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học. (Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có.)....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 22 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 22 VBT hoá 9. Cho biết phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy cacbon monooxit: ......

Xem lời giải