Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 29

Giải trang 29 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 31 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 31 VBT hoá 9. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat....

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 31 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 31 VBT hoá 9. Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa AgNO3....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 31 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 31 VBT hoá 9.Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với: A. nước, sản phẩm là bazo.....

Xem chi tiết