Bài 24: Ôn tập học kỳ I

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 68

Giải trang 68 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24.

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 9. Cho bốn chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3 . Hãy sắp xếp...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 9. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Khoanh tròn vào một trong các chữ a, b, c, d đứng trước dãy các chất đều phản ứng với dung dịch ....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:...

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau:...

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học ....

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 71 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 71 VBT hoá 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách ....

Xem lời giải

Câu 9* phần bài tập học theo SGK – Trang 71 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 9* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 71 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 10 phần bài tập học theo SGK – Trang 71 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 10 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 71 VBT hoá 9. Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch ....

Xem lời giải