Bài 39: Benzen

Bình chọn:
4.7 trên 122 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 110

Giải trang 110 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 39

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9.Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 111, 112 VBT hoá 9.Cho benzen dư tác dụng với 64 gam brom có mặt bột sắt và đun nóng thu được a gam C6H5Br ....

Xem lời giải