Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 111 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 111, 112 VBT hoá 9.Cho benzen dư tác dụng với 64 gam brom có mặt bột sắt và đun nóng thu được a gam C6H5Br ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho benzen dư tác dụng với 64 gam brom có mặt bột sắt và đun nóng thu được a gam C6H5Br, hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị của a là:

       A. 50g                      B. 43,2g                         C. 94,2g                       D. 47,1g

Phương pháp giải:

+) Tính nBr2

+) PTHH: C6H6 + Br→ C6H5Br + HBr

+)Theo PTHH: nC6H5Br = nC6H6 => mC6H5Br

+) Do hiệu suất bằng 75% => a

Lời giải chi tiết:

nBr2 = 64:160= 0,4 mol

PTHH: C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

Theo PTHH: nC6H5Br = nC6H6 = 0,4 mol => mC6H5Br = 0,4. 157 = 62,8 gam

Do hiệu suất bằng 75% => a = (62,8 .75): 100= 47,1 gam

Câu 2

Cho 39 gam benzen tác dụng với H2 có xúc tác Ni thấy vừa hết V lít khí H2 ở đktc với hiệu suất 100%. Giá trị của V là:

           A. 22,4 lít                 B. 44,8 lít                  C. 33,6 lít                D. 11,2 lít

Phương pháp giải:

+) nC6H6

+) PTHH: C6H6 + 3H2 → C6H12

+) nH2 = 3 nC6H6 = 0,5. 3 = 1,5 mol => VH2

Lời giải chi tiết:

nC6H6 = 39: 78= 0,5 mol

PTHH: C6H6 + 3H2 → C6H12

nH2 = 3 nC6H6 = 0,5. 3 = 1,5 mol

VH2 = 1,5. 22,4 = 33,6 lít

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí