Bài 56: Ôn tập cuối năm ( phần vô cơ)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang139

Giải trang 139 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 56.

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 139 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 139 VBT hoá 9. Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có các chất sau: \(FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2\)....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\)....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140, 141 VBT hoá 9. Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư.....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 141 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 141 VBT hoá 9. Dãy gồm các chất đều phản ứng với dd H2SO4 là...

Xem lời giải