Bài 54: Polime

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 136

Giải trang 136, 137 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 54

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Polime là những chất có phân tử khối lớn....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống: a) Polime thường là chất.... không bay hơi.....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin)....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 138 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 138 VBT hoá 9. Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 138 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 138 VBT hoá 9. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 138 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 138 VBT hoá 9. Vinyl clorua và propilen có công thức cấu tạo tương tự etilen....

Xem lời giải