Bài 37: Etilen

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 105

Giải trang 105, 106 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 37

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 107 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 107 VBT hoá 9. Công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ như sau: a) CH3 – CH3 ....

Xem lời giải