Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 107 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 107 VBT hoá 9. Công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ như sau: a) CH3 – CH3 ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ như sau: 

Trong các chất trên, chất nào có phản ứng cộng?

Phương pháp giải:

Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.

Lời giải chi tiết:

Chất có phản ứng cộng là chất b) và c)

Câu 2

Chất X không làm mất màu dung dịch brom, khi đốt cháy X tạo ra số mol H2O gấp 2 lần số mol CO2. Chất Y làm mất màu dung dịch brom. Khi đốt cháy Y cho số mol CO2 gấp 3 lần số mol Y đem đốt.

X, Y là chất nào trong các chất sau đây:

a) CH3 – CH3            b) CH4

c) CH2=CH2              d) CH3 – CH = CH2 

Phương pháp giải:

Chất làm mất màu dd brom => chất đó có chứa liên kết kém bền và ngược lại.

Khi đốt cháy một chất  tạo ra số mol H2O gấp a lần số mol CO=> Số nguyên tử H trong chất đó gấp 2a lần số nguyên tử C

Khi đốt cháy một chất  cho số mol CO2 gấp 3 lần số mol Y đem đốt => Chất đó có 3 nguyên tử C

Lời giải chi tiết:

Chất X không làm mất màu dd brom => X không có liên kết kém bền.

Đốt cháy X tạo ra số mol H2O gấp 2 lần số mol CO=> Số nguyên tử H trong X gấp 4 lần số nguyên tử C

X là: CH4

Chất Y  làm mất màu dd brom => Y có liên kết kém bền.

Khi đốt cháy một chất  cho số mol CO2 gấp 3 lần số mol Y đem đốt => Chất đó có 3 nguyên tử C

Y là: CH3 – CH = CH2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí