Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 105


Giải trang 105, 106 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 37

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Etilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Etilen có công thức cấu tạo:  Viết gọn là : CH2=CH2

Trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.

Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1) Tác dụng với oxi: Khi đốt trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

PTHH: C2H4 + 3O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2CO2 + 2H2O

2)  Tác dụng với dung dịch brom (phản ứng cộng);

PTHH: CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Nhìn chung các chất liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng

3. Các phân tử etilen kết hợp với nhau (phản ứng trùng hợp)

Ở điều kiện thích hợp các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo ra chất có phân tử lượng rất lớn gọi là polime.

PTHH: ....+ CH2= CH2 +  CH2= CH2 +....→ ....- CH2- CH2 - CH2- CH2-....

IV. ỨNG DỤNG

- Etilen dùng để điều chế axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),...

- Etilen dùng kích thích quả mau chín.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí