Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 37

Giải trang 37 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 37 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 37 VBT hoá 9. Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 37 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 37 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 38 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 38 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 38 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 38 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 38 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 38 VBT hoá 9. Kim loại nào thu được sau khi ngâm lần lượt các kim loại Zn, Cu, Fe trong các dung dịch:...

Xem lời giải