Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 37


Giải trang 37 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Phương trình hóa học minh họa cho mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:

1. Oxit bazo → muối: CaO + CO2 → CaCO3

2. Oxit axit → muối: SO2 + Na2O→ Na2SO3

3. Oxit bazo → bazo: Na2O + H2O → 2NaOH

4. Bazo → oxit bazo : 2Fe(OH)3 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Fe2O3 + 3H2O

5. Oxit axit → axit: SO3 + H2O → H2SO4

6. Bazo → muối: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

7. Muối  → bazo: Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NaOH

8. Muối  → axit: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

9. Axit → muối: HCl + NaOH → NaCl + H2O

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí