Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 38 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 38 VBT hoá 9. Kim loại nào thu được sau khi ngâm lần lượt các kim loại Zn, Cu, Fe trong các dung dịch:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kim loại nào thu được sau khi ngâm lần lượt các kim loại Zn, Cu, Fe trong các dung dịch:

a) muối CuSO4?

b) muối AgNO3?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của muối Tại đây

Lời giải chi tiết:

a) Những kim loại tác dụng với dung dịch muối CuSO4Zn, Fe thu được kim loại mới là: Cu

Phương trình hóa học: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

                                    Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

b) Những kim loại tác dụng với dung dịch muối AgNO3Cu, Zn, Fe thu được kim loại mới là: Ag

Phương trình hóa học: Cu + AgNO→ Cu(NO3)2 + Ag↓

                                    Zn + AgNO→ Zn(NO3)2 + Ag↓

                                    Fe + AgNO→ Fe(NO3)2 + Ag↓

Câu 2

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: AgNO3, HCl, CuSO4. Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ với điều kiện chỉ dùng kim loại làm thuốc thử. Viết các phương trình hóa học.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Dùng kim loại Cu

Lời giải chi tiết:

Nhận biết các dụng dịch AgNO3, HCl, CuSO4 chỉ bằng kim loại: Cu

Nhận biết dung dịch AgNO3xuất hiện kết tủa trắng, dung dịch sau phản ứng có màu xanh lam

Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

Nhận biết dung dịch HCl: Sử dụng dd \(AgNO_3\) đã nhận ra ở trên, thấy xuất hiện kết tủa trắng

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Nhận biết dung dịch CuSO4còn lại không có hiện tượng gì là dung dịch CuSO4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.