Bài 56: Ôn tập cuối năm ( phần hữu cơ)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 142

Giải trang 142, 143 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 56.

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 143 VBT hoá 9. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 143 VBT hoá 9. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 143 VBT hoá 9. Hoàn thành sơ đồ phản ứng:....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9. Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau:...

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9. Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\)...

Xem lời giải