Bài 20: Hợp kim sắt: gang, thép

Bình chọn:
4.4 trên 32 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 58

Giải trang 58 vở bài tập hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 20

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Thế nào là hợp kim ? Thế nào là gang và thép ?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Những khí thải (CO2, SO2...) trong quá trình sản xuất gang thép ...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 60 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 60 VBT hoá 9. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :...

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 60 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 60 VBT hoá 9. Tính khối lượng quặng hematit chứa...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 61 Vở bài tập hoá 9

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 61 VBT hoá 9. Dùng 2,3 tấn quặng chứa 80% hemantit nâu (Fe2O3.2H2O) ...

Xem lời giải