Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 138 Vở bài tập hoá 9


Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 138 VBT hoá 9. Vinyl clorua và propilen có công thức cấu tạo tương tự etilen....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vinyl clorua và propilen có công thức cấu tạo tương tự etilen. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp vinyl clorua (CH2=CHCl) và propilen (CH3CH=CH2)

Lời giải chi tiết:

Phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp là:

n CH2=CHCl → (- CH2=CHCl -)n

n CH3CH=CH2 → (- CH3CH=CH-)n

Câu 2

Từ etilen điều chế được nhựa PE nhờ phản ứng trùng hợp

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng nhựa PE thu được từ 1 tấn etilen, biết hiệu suất phản ứng trùng hợp là 84%

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(h\%  = {{m\,{\,_{thuc\,\,te}}} \over {m\,{\,_{li\,\,thuyet}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình hóa học:

nCH2 = CH2 → (-CH2 – CH2 -)n

b) Theo lí thuyết, mPE = 1 tấn

Vì hiệu suất là 84% nên mPE = (1. 84):100 = 0,84 tấn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí