Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Bình chọn:
4.2 trên 37 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 43

Giải trang 43 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 15

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 43 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 43 VBT hoá 9. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. Có các kim loại sau: đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. .Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm),...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để: a) làm vật dụng gia đình.....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 44 VBT hoá 9. Cho một số kim loại: A. Kẽm B. Magie C. Đồng D. Sắt ....

Xem lời giải