Bài 36: Metan

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 104

Giải trang 104 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 36

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9.Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, O2....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9. Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? phương trình nào viết sai?....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 105 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 105 VBT hoá 9. Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 105 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 105 VBT hoá 9. Điền công thức hóa học thích hợp vào chỗ trống và viết các PTHH sau:...

Xem lời giải