Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 105 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 105 VBT hoá 9. Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày....

Đề bài

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để :

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Sử dụng dung dịch Ca(OH)2

Lời giải chi tiết

a) Thu khí  CH4: Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 loãng dư, có phản ứng xảy ra:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2

 

Khí thoát ra là CH4

b) Thu khí  CO2 : Sau khi thu lấy metan, lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung (hoặc cho tác dụng với dung dịch HCl), thu được CO2.

                    CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CaO + CO2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí