Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl...

Đề bài

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Dùng dung dịch HCl và NaOH để nhận biết 

Lời giải chi tiết

Nhận biết các dung dịch CuSO4, AgNO3 , NaCl:

- Thuốc thử nhận biết dung dịch AgNO3 là: HCl 

Phương trình hóa học:  AgNO3 + HCl  ⟶ AgCl↓ + HNO

- Thuốc thử nhận biết dung dịch CuSO4 là: NaOH

Phương trình hóa học:  CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Dung dịch còn lại là NaCl

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí