Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 87 VBT hoá 9. Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt ....

Đề bài

Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học: H2SO4 + 2NaHCO3 -> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

số mol CO2  = 2. số mol H2SO4 

=> V(đktc)= số mol CO2 .22,4 (lít)

Lời giải chi tiết

Số mol H2SO4 trong bình chữa cháy là:  980 : 98 = 10 mol

 Phương trình hóa học : H2SO4 + 2NaHCO3 -> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Theo pt, số mol CO2 tạo thành = 2.số mol H2SO4 phản ứng = 20 mol.

Thể tích khí CO2 tạo thành ở đktc = 20 x 22,4 = 448 lít.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí