Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 9


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thí nghiệm 1: Cả Al và Mg cùng phản ứng

2Al + 3H2S04 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2S04 → MgS04 + H2

Thí nghiệm 2: Chỉ có Al tham gia phản ứng, chất rắn còn lại là Mg dư. => mMg= 0,6 (g)

Dựa vào PTHH (1), (2) và số mol khí \(H_2\) tính toán được số mol của Al

=> từ đó tính được phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Lời giải chi tiết

Số mol khí thoát ra= 1,568 : 22,4 = 0,07 mol

Phương trình hóa học: ở TN1 : 2Al + 3H2SO4 →  Al2(SO4)3 + 3H2

                                    TN2: Mg + H2SO4 →  MgSO4 + H2

0,6 gam chất rắn còn lại là Mg hay = 0,6: 24 = 0,025 mol
Thay vào phương trình hóa học, tính được: 

Gọi x là số mol Al

Theo hiđro, ta có: 1,5x + 0,025 = 0,07 => x = 0,03 mol = n Al 

Khối lượng của hỗn hợp: m = mMg + mAl = 0,6 + 0,03.27 = 1,41 gam

Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A:

%Mg = \( \dfrac{0,6}{1,41}\) x 100% = 42,55%; %Al = 100% - 42,55% = 57,45%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.