Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 9. ....

Đề bài

Viết phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây:

\(a)Al\xrightarrow{{(1)}}A{l_2}{O_3}\xrightarrow{{(2)}}Al{(OH)_3}\xrightarrow{{(3)}}A{l_2}{O_3}\xrightarrow{{(4)}}Al\)

\(\xrightarrow{{(5)}}AlC{l_3}\)

b) \(Fe\xrightarrow{{(1)}}FeS{O_4}\xrightarrow{{(2)}}Fe{(OH)_2}\xrightarrow{{(3)}}FeC{l_2}\)

c) \(FeC{l_3}\xrightarrow{{(1)}}Fe{(OH)_3}\xrightarrow{{(2)}}F{e_2}{O_3}\xrightarrow{{(3)}}Fe\xrightarrow{{(4)}}F{e_3}{O_4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết bài 18 và 19 SGK hóa học 9 trang 55, 59

Lời giải chi tiết

Viết các phương trình hóa học cho dãy biến hóa:

а) (1) 2Al + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2O3

    (2) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

    (3) AlCl3 + 3NaOH (vừa đủ) →  3NaCl + Al (OH)3

    (4)  2Al(OH)3  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  Al2O3+ ЗН2О

    (5)  2Al2O3 \( \xrightarrow[]{đpnc}\) 4Al + 3O2

    (6) 2Al + 3Cl2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2AlCl3

b) (1) Fe + H2SO4  → FeSO4 + H2

    (2) FeSO4 + 2NaOH → Na2SO+ Fe(OH)2

    (3) Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

c) (1) 2Fe + 3Cl2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2FeCl3

    (2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

    (3) 2Fe(OH)3  \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)  Fe2O3 + 3H2O

    (4) Fe2O3 + 3CO  \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2Fe + 3CO2

    (5) 3Fe + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) Fe3O4

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài