Phần bài tập bổ sung – Trang 128 Vở bài tập hoá 9


Giải phần bài tập bổ sung – Trang 128 VBT hoá 9. Khi cho 14,8 gam CxHyCOOH tác dụng hết với NaOH thì thu được 19,2 gam muối....

Đề bài

Khi cho 14,8 gam CxHyCOOH tác dụng hết với NaOH thì thu được 19,2 gam muối.

a) Viết phương trình hóa học

b) Xác định công thức phân tử của axit

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH: CxHyCOOH + NaOH → CxHyCOONa + H2O

+) Tính naxit; n muối

+) Theo phương trình naxit = nmuối

+) Biện luận x, y => CT của axit

Lời giải chi tiết

a) PTHH: CxHyCOOH + NaOH → CxHyCOONa + H2O

b) Ta có :

\(\eqalign{& {n_{axit}} = {{14,8\;\;\;\;\;} \over {12x + y + 45}};{n_{muoi}} = {{19,2\;\;\;\;\;} \over {12x + y + 67}} \cr & \cr} \)

Theo phương trình naxit = nmuối

Vậy, ta có: 12x+y = 29

x= 2 ; y = 5; CTPT axit : C2H5COOH

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài