Phần bài tập bổ sung – Trang 128 Vở bài tập hoá 9


Đề bài

Khi cho 14,8 gam CxHyCOOH tác dụng hết với NaOH thì thu được 19,2 gam muối.

a) Viết phương trình hóa học

b) Xác định công thức phân tử của axit

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH: CxHyCOOH + NaOH → CxHyCOONa + H2O

+) Tính naxit; n muối

+) Theo phương trình naxit = nmuối

+) Biện luận x, y => CT của axit

Lời giải chi tiết

a) PTHH: CxHyCOOH + NaOH → CxHyCOONa + H2O

b) Ta có :

\(\eqalign{& {n_{axit}} = {{14,8\;\;\;\;\;} \over {12x + y + 45}};{n_{muoi}} = {{19,2\;\;\;\;\;} \over {12x + y + 67}} \cr & \cr} \)

Theo phương trình naxit = nmuối

Vậy, ta có: 12x+y = 29

x= 2 ; y = 5; CTPT axit : C2H5COOH

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.