Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 46 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 46 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây : ....

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) .......... +  HCl \(\xrightarrow{{}}\) MgCl2  + H2;

b) ......... + AgNO3  \(\xrightarrow{{}}\)  Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ \(\xrightarrow{{}}\)  ZnO;

d) ........ + Cl2 \(\xrightarrow{{}}\) CuCl2

e) ....... +  S —> K2S.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của kim loại Tại đây

Lời giải chi tiết

Hoàn thành các phương trình hóa học:

a) Mg + 2HCl → MgCl2  + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3  → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

c) 2Zn + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2ZnO  

d) Cu + Cl2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CuCl2

e) 2K +  S —>K2S

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí