Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

Gọi số mol của  Cu phản ứng là x (mol)

Viết PTHH: Cu    +   2AgNO3  —>  Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

                 x    —>     2x      —>      x     —>   2x

Khối lượng kim loại tăng = mAg sinh ra - mCu phản ứng

=> 2x.108 - 64x = 1,52

=> x = ?

=> Tính toán được các yêu cầu bài toán

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học: 

\(Cu + {\rm{ }}2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag{\rm{ }} \downarrow \)

Theo PTHH: 

1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNOthì khối lượng tăng 152 gam

x mol Cu tác dụng với 2x mol AgNO3  thì khối lượng tăng 1,52 gam

Suy ra: \(\Rightarrow x = {1,52\over 152}=0,01\, (mol)\)

\( \Rightarrow {n_{AgN{O_3}}} = 2.0,01=0,02{\rm{ }}\left( {mol} \right)\)

Nồng độ dung dịch AgNO3: \(C{M_{AgN{O_3}}} = {n \over V} = {\rm{ }}{{0,02} \over {0,02}} = 1\left( M \right)\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.