Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 45


Giải trang 45 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 16

I. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI PHI KIM

1. Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,...) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.

Phương trình hóa học: kim loại + oxi \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) oxit bazo

2. Ở nhiệt độ cao, nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim khác (Cl., S,...) tạo thành muối.

Phương trình hóa học: \(2Al{\rm{ }} + {\rm{ 3}}C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow 2AlC{l_3}\)

II. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH AXIT

Một số kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối H2.

Phương trình hóa học:  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

III. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH MUỐI

1. Phản ứng của đồng với dung dịch bạc nitrat

Phương trình hóa học: Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

2. Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat

Phương trình hóa học:  Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Nhận xét: Kim lọại hoạt động mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,...) tác dụng với muối của kim loại yếu hơn, tạo thành muối và kim loại mới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài