CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ?....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 9. Thành phần hoá học chính của đất sét là :....

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 9. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và ...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 Vở bài tập hoá 9

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau:...

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 55 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 55 VBT hoá 9. Sắt có những tính chất hoá học nào ? ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 55 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 55 VBT hoá 9. Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 9. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 9. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 9. Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M...

Xem lời giải

Câu 1, 2,3 phần bài tập bổ sung – Trang 57 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 57 VBT hoá 9. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Thế nào là hợp kim ? Thế nào là gang và thép ?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 59 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 59 VBT hoá 9. Những khí thải (CO2, SO2...) trong quá trình sản xuất gang thép ...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 60 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 60 VBT hoá 9. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :...

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 60 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 60 VBT hoá 9. Tính khối lượng quặng hematit chứa...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 61 Vở bài tập hoá 9

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 61 VBT hoá 9. Dùng 2,3 tấn quặng chứa 80% hemantit nâu (Fe2O3.2H2O) ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất