CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 62 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 62 VBT hoá 9. Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 62 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 62 VBT hoá 9. Tại sao kim loại bị ăn mòn ? Những yếu tố nào...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 63 VBT hoá 9. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 63 VBT hoá 9. Sự ăn mòn kim loại là hiện tuợng vật lí hay hiện tượng hoá học....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 63 VBT hoá 9. Hãy chọn câu đúng: Con dao làm bằng thép không bị gỉ nếu:...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 63 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 9. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 9. Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? Không có phản ứng ?....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 9. Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 9. ....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 9. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối....

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 9. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong....

Xem lời giải

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 67 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 67 VBT hoá 9. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 67 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 67,68 VBT hoá 9. Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo ra 17,22 gam kết tủa...

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 9. Cho bốn chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3 . Hãy sắp xếp...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 69 VBT hoá 9. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Khoanh tròn vào một trong các chữ a, b, c, d đứng trước dãy các chất đều phản ứng với dung dịch ....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:...

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất