Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):...

Đề bài

Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) khí flo và hiđro;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất của phi kim Tại đây

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học của phản ứng giữa:

a) Khí flo và hidro: F2 + H2 -> 2HF (phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh)

b) Lưu huỳnh và oxi: S + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) SO2

c) Bột sắt và bột lưu huỳnh: S + Fe  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  FeS

d) Cacbon và oxi: C + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2

e) Khí hidro và lưu huỳnh: H2 + S \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) H2S

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí