Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom....

Đề bài

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;                 B. C2H2;               

C. C2H4 ;               D. C6H6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tỉ lệ nA:nBr2

=> Đáp án

Lời giải chi tiết

nBr2 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol=> Tỉ lệ mol giữa nA:nBr2 = 1: 1

Do đó A là C2H4 

Phương trình hóa học: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí